18.04.2019 - Kocaeli & Firma Rehberi ve Sosyal içerik

Burçların Hayrete Düşüren Gizli Özellikleri

Burçların Hayrete Düşüren Gizli Özellikleri

Bilinen burç özelliklerinden farklı olarak birde burçların sizi hayrete düşürecek gizli özellikleri var. Bu sırlı yolculuğun sonunda burcunuz hakkında bilmediklerinizi keşfedeceksiniz.

Balık Burcunun Gizli Özellikleri

Su grubunun değişken üyesidir balık. Buzdan buhara, halden hale geçip yine özüne dönen burcun ta kendisidir. Görünen ama elle tutulamayan, dalgın ama diken üstünde, derin ama anlaşılabilir olmakta zorlanan, becerikli ama kolay dağılan, birşeye takıldı mı da kolay kolay kendini kopartamayan. Kendine özgü bir varlıktır. Klasik yöneticisi, sınırları zorlamayı ve abartmayı seven Jupiterdir. Modern yöneticisi ise, yüzünün bir yanı hayaller ve yanılgılara diğer yanı ise kendini kaybedip gerçeği bulmaya dönük Neptun. Onu tam olarak anlamak mümkün değildir. Ancak, yeterince uzun süre birlikte yaşadıysanız, aşağı yukarı ne durumda olduğunu sezebilir ve yanılma payınızın sınırlarınızı uygun aralıklara yerleştirebilirsiniz.

İkizler Burcunun Gizli Özellikleri

Sabit olmadıkları için samimiyetsiz olmakla suçlanmalarına karşın ikizler burcu insanı, aslında kıymet verdiği şeylerin üstüne titrer. Yani, ilgilendiği herşey konusunda son derece samimidir. Herşeyi kapsamak, herşey olmak, herşeye sahip, her ana ait ama hep kendi içinde. Kendinden menkul olmaktır istediği. Sürekli ibresi oynayan bir pusula gibi etrafında olup biten hiçbir şeyi kaçırmamaya çalıştığı, ilgiye değer bulduğu herşeyin peşinde ve tüm varlığıyla koşuşturduğu için, bazen hiçbir şeyi elinde tutamaz ve ortalığı darmadağın eder. Her olasılığı bilip kavramak ister ve ihtimaller üzerine fikir yürütmeyi pek severler. Teorik olarak devrimcidirler ama pratikte alıştıkları gibi davrandıkları bir gerçektir.

Kova Burcunun Gizli Özellikleri

Evrensel öğretmen rolünü oynamak için dünyaya gelmişlerdir. Ancak, kova sıradışı bir öğretmendir. Oğlaklar gibi sınırlar koyarak değil, sınırlarınızı kaldırmaya teşvik ederek öğretirler. Kova, entellektüel derinliklerde kaybolmaya heveslidir. Büyük resmi oluşturan bileşenleri incelemekten büyük zevk alır ve bu bileşenler arasında ki görünmez duvarları çözümlemek onlar için bir tutkudur. Elle tutulamayanın peşinde oldukları içinde önceliklerini belirlemek ve kaynaklarını verimli kullanmak konusunda bazen sorun yaşayabilirler. Onlar için olayların akış yönünü, bir insanın ortalama davranış aralığını, bir işin taşıdığı potansiyeli anlamak yeterince tatmin edicidir. Anlamakla elde etmeyi eş anlamlı kabul ederler ama aslında kendilerince elde ettikleri şeyleri işlerine yarar hale getirmekte bir hayli zorlanırlar. Çünkü, onlara karşı ilgilerini büyük ölçüde kaybederler.

Oğlak Burcunun Gizli Özellikleri

Bir insan, herşeyi başkalarından daha ciddiye alıyor. Zaten ciddiye almayanları da anlamıyor. Dünyanın yükünü sırtına vurmuşta ne kadar ağır geldiğini çaktırmak istemiyormuş gibi çatık kaşlı ve mesafeli duruyor ve bacak kadar çocukken bile gözlerinin derinlerinde yaşlı biri oturuyorsa bilin ki o oğlaktır. Yönetici gezegeni sınır koyan Saturn olduğu için, oğlaklar da kendilerini bir şekilde sınırlamaya ya da onlara konulan sınırlara uymaya diğer burçlardan biraz daha fazla yatkınlık gösterirler. Önüne bir hedef koyamayan oğlak, depresyondadır. Hedefi olan oğlak ise, tam bir seferberlik halindedir. Toprak grubunun öncüsü olduğu için, daima tırmanmayı düşündüğü bir zirve ve genellikle bu zirvenin başka insanları da etkileyen bir kapsama alanı vardır.

Yay Burcunun Gizli Özellikleri

Her zaman alıcı görünmezler. Bazen de kafalarına koyduklarını elde etmek için, sınırsız derecede verici görünürler. Bu grup yaylar da iktidar duygusu, vazgeçilmez olmak arzusu ile özdeş hale gelmiştir. Başkaları tarafından ihtiyaç duyulan biri olmayı amaç haline getirebilir ve vermek konusunda sınır koymayı başaramazlar. Kendilerine zarar veren hatta muhattaplarını etkisiz, gereksiz ve bağımlı hale getirdiği için, destek değil köstek olan bir hizmet bedeli geliştirebilirler. Yararlı olmak, ihtiyaç duyan konumunda kişiye kapasitesini ortaya koyması için gerekli zemin ve fırsatları sunmaktır. Ancak, o kişiyi biz öyle olmasını istediğimiz için gerçeğiyle uyumsuz bir konuma memur etmek ve kaybetme korkumuz yüzünden ve hatalarını onaylayarak ona gelişmesi gerekmediği imajını vermek değildir. Yay bunu öğrenene kadar epey yıpranabilir.

Akrep Burcunun Gizli Özellikleri

Akrep, su grubunun sabit üyesidir. Tabiatı itibari ile de güldür güldür akan bir nehrin üzerine kurulmuş bir baraja benzer. Baraj gölleri sabittirler ama suyun yolunu değiştirirler. O suyla tarlalar sulanır, elektrik üretilir. Akrepte kendisine daima yerleşecek bir yer bulur ve lüzum gördüğü sürece orada tutunur. Girdiği her ortamı, dahil olduğu her hayatı değiştirir. Bulduğu her kaynağı maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanır. Ama kendisi tam olarak anlaşılamayan ve karışık bir figür olmaya devam eder. Çok neşeli tabiatları olduğu söylenemez. Zira, tükeniş zamanında dünyaya gelmiş ve ölmeye yüz tutan bir doğa da hayatta kalmaya çalışmışlardır.

Koç Burcunun Gizli Özellikleri

Koç kafaya koyduğunu ne pahasına olursa olsun yapan insanların burcudur. Koçlar kimseden yana ya da kimseye karşı olmaya çalışmazlar. Onların yaşamları kendi tercihlerini hayata geçirmeye odaklıdır. İstemek ve yapmak onlar için yaşamın ta kendisidir. Önce yapar düşünmeyi ise sonuç alma aşamasına bırakırlar. Zaten o aşamada da düşündükleri şey yola devam etmek ve engelleri ortadan kaldırmak için başka ne yapabilecekleri olur. Siz onlara düşman olmadığınız ve yollarına çıkmadığınız sürece onlar da size düşman olmazlar. Hatta keyifli bir rekabetten hoşlanabilirler. Arkasında kötü niyet aramazlar ama sırf birini sevdikleri için onun önüne geçmekten de kendilerini alıkoyamazlar. Çünkü, onlara göre hayat bir yarıştır ve kazanmak için gerekeni yapmak normaldir.

Boğa Burcunun Gizli Özellikleri

Boğa, toprak burçlarının en tensel ve duyarlı üyesidir. yine de ayaklarını yere sağlam basmasıyla ünlüdür. Uzun bir kıştan sonra bütün ağaçların yeniden can bulduğu Nisan – Mayıs dönemimde dünyaya gelen boğalar tıpkı bir yandan köklerini toprağa sıkı sıkı geçirmeye ve damarlarına yürüyen hayat suyunun kaynağına inmeye çalışan, bir yandan da asıl zenginlikleri olan meyvelerinin sözünü verirsesine fıtrak fıtrak çiçek açan ağaçlara benzerler. Değelerine, mallarına, sevdikleri insan ve nesnelere, amaçlarına, kararlarına, düşüncelerine, anılarına yani kendilerinden bildikleri herşeye sıkı sıkıya sahip çıkarlar.

Başak Burcunun Gizli Özellikleri

Toprak grubunun herşeyi elle tutulur, biçimlendirilebilir ve yönetilir hale getirmeye çalışan kontrolcü doğası ile değişken burçların akışın farkında olmayı önemseyen. Gözlemci, sorgulayıcı ve neredeyse huzursuzluk boyutunda hareket eden farklı tavrını bir araya getirince ortaya çıkan burç başaktır. İnsanlarla temasını ve iş birliğini yitirmemeye çalışır. Ancak, söyledikleriyle değil yaptıklarıyla önemsenmek ve mutlaka işe yaramak derdindedir. Kolay bıkmaz, gayretlidir. Azla yetinir ve prensiplerine bağlıdır. İkizleri oyuncu ve kolaycı olmaya teşvik eden, gerçekleri işine göre çarpıtmak konusunda eşsiz bir yetenek veren Merkür, başakta katı bir dürüstlüğe, söylenilen sözün duygusal etkilerini akıl edemeyen bir doğrucu davutluğa soyunmuştur.

Terazi Burcunun Gizli Özellikleri

Terazi, mutlu olmak isteyen insanların burcudur. Amaç odaklı olduğu için ne almak için ne vermek, ne zaman vermek, ne kadar vermek, ne zaman durmak, ne zaman geri çekilmek, ne zaman öne çıkmak gerektiğini bilir. Daha doğrusu bu denge ayar, kıvam ve dozları tutturmak için daima titizlenir. Herşey zehirdir, mühim olan dozdur. Terazilerin her daim kararsız ve biraz gergin olmalarının nedeni budur. Teraziler hep uygun olanı yapmak, uygun olanı bulamıyorlarsa tercihen hiçbir şey yapmıyorlarsa olası zararlardan kurtulmak isterler. Terazi’nin hayatı uygun koşulları, fırsatları, insanları seçmekle geçer. Bu yüzden de terazi insanı sorgulayıcı, yargılayıcı ve belirleyicidir.

Yengeç Burcunun Gizli Özellikleri

Manevi yönleri oldukça gelişkin ve farklı titreşimleri hissetme kapasiteleri oldukça yüksektir. İç dünyaları fırtınalı, bilinçaltları haraketleri, rüyaları ikinci bir alem kadar canlı ve karar mekanizmaları daima içgüdüleriyle fazlasıyla bağlantılıdır. Düşünmek ile sezmek arasında ki farkı çoğu kez tanımlayamazlar. Ancak, iç disiplin ve öz saygı problemlerini halletmeden önce etik açıdan fazlasıyla gevşek ve sorumsuz davranma eğilimi gösterebilirler. Yengeç, bu dünyanın şakulü bozuk bir alem olduğunu ilk anladığında önce içine kapanır, sonra tekrar açılırken meleğini susturup şeytanını fazlasıyla cesaretlendirmeye bencil, tüketici, prensipsiz ve sorumsuz davranmaya meyil edebilir.

Aslan Burcunun Gizli Özellikleri

Aslan, tarlalarda ki hasatın ağustos ayının çocuğudur. İnsanların ürettiklerine gururla baktıkları, hayaller kurdukları, kendilerini doygun ve umutlu hissettikleri bir zaman da dünyaya gelmiştir. Bu nedenle bir aslan tıpkı olgun bir başaklarla dolu bir tarla gibi vaatle doludur ve yaydığı enerji hayata atılmanın eşliğinde, cazibesinin doruğunda bir genç insanın enerjisidir. Aslanlar kaç yaşında olursa olsunlar hayattan beklentileri azalmaz ve geleceğe dair olumlu duygular beslerler. Bu ruh halini etrafa yansıtan bir ayna gibi davrandıkları için girdikleri her ortama yaklaşan bir hasatın heyecan veren rüzgarını getirirler.

Bir önceki yazımız olan Yanlış İnsanla Birlikte Olduğunuzu Gösteren 10 İşaret! başlıklı makalemizde izmit, kocaeli ve Yanlış İnsanla Birlikte Olduğunuzu Gösteren 10 İşaret! hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu İçeriği Değerlendirmek İstermisin
  • “Harika
  • “Mutlu”
  • “Üzgün”
  • “Sinirli”
  • “Yorucu”
  • “Korkulu”
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ